پروژه ها - پارتیشن بندی موسسه نور

پارتیشن بندی موسسه نور


توضیحات Project
  محل پروژه:

  میدان ولیعصر خیابان به آفرین

  نوع پارتیشن:

  MDF

  هزینه پروژه

  80.000.000 تومان

  مشتری:

  موسسه نور

  پیشرفت پروژه
  100%
  رضایت مشتری
  100%
  کیفیت MDF
  100%